101 Dalmatian Street Wiki
Advertisement

Series overview

Season Episodes Southeast Asia Originally aired
Season premiere Season finale
  1 26 October 5, 2019 July 26, 2020

Episodes

Season 1 (2019–20)

Episode Vietnamese title Air date Aired on
1 "Dog's Best Friend" "Bạn thân của loài chó" October 5, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Boom Night" "Đêm pháo hoa"
2 "Power to the Puppies" "Chú chó đầu đàn" October 6, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Who the Dog Do You Think You Are?" "Anh nghĩ mình là ai vậy?"
3 "Walkies on the Wild Side" "Sống kiểu hoang dã" October 12, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"May Contain Nuts" "Âm mưu hạt hạch"
4 "Winter Funderland" "Vùng đất mùa đông vui nhộn" December 7, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Snow Day" "Ngày tuyết rơi"
5 "Perfect Match" "Cặp đôi hoàn hảo" October 13, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"All Fired Up" "Học làm lính cứu hỏa"
6 "Poetry Scam" "Ngâm thơ" October 19, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Crushed Out" "Phải lòng"
7 "Girls' Day Out" "Ngày mẹ con" October 20, 2019
(09:30 UTC+8)
Disney Channel
"The Woof Factor" "Nhân tố tài năng"
8 "The Nose Job" "Đánh hơi tội phạm" November 2, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
9 "My Fair Dolly" "Dolly thanh lịch" October 26, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Flea-Mageddon" "Chống lại bọ chét"
10 "A Right Royal Rumble" "Vụ náo loạn trên phố" October 27, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Dal-Martians" "Chó đốm ngoài hành tinh"
11 "A Date with Destiny… Dallas and Déjà Vu" "Cuộc hẹn với Destiny, Dallas và Déjà Vu" November 9, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"The Wow of Miaow" "Đạo Mèo"
12 "Fear Window" "Khung cửa đáng sợ" November 16, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"The Dog House" "Ban kiểm soát thú cưng"
13 "Long Tongue Day" "Ngày nóng thè lưỡi" October 18, 2019
(16:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"Doggy Da Vinci" "Chú chó Da Vinci"
14 "London, We Have a Problem" "Luân Đồn chúng ta có rắc rối" October 18, 2019
(16:25 UTC+08:00)
15 "A Summer to Remember" "Mùa hè đáng nhớ" November 23, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
16 "It's My Party" "Bữa tiệc của tôi" February 17, 2020
(12:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"Fox in the Dog House" "Cáo đến ở nhà chó"
17 "Fetch" "Trợ lí Fetch" February 18, 2020
(12:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"Don't Push Your Luck" "Đừng quá liều lĩnh"
18 "The Curse of the Ferrydog" "Lời nguyền của người lái đò địa ngục" February 19, 2020
(12:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"The Walls Are Alive" "Những bức tường sống đậy"
19 "Diamond Dogs" "Những chú chó kim cương" February 20, 2020
(12:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"Ride Along" "Cảnh sát tập sự"
20 "Poodlewolf!" "Sói Poodle" February 21, 2020
(12:00 UTC+8)
Disney Channel
"The Longest Night" "Đêm dài nhất"
21 "Balancing Act" "Giữ thăng bằng trên cao" May 23, 2020
(09:30 UTC+8)
Disney Channel
"Dawkins Strikes Back" "Dawkins đình công"
22 "Poodlefall!" "Poodlewolf tử trận" May 24, 2020
(09:30 UTC+8)
Disney Channel
"Dotty Dancing" "Điệu nhảy ngớ ngân"
23 "Yappily Ever After" July 5, 2020
(09:30 UTC+8)
Disney Channel
"D-Factor"
24 "Dante's Inferno" July 12, 2020
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Better the De Vil You Know"
25 "The De Vil Wears Puppies" "De Vil bắt đàn chó" July 19, 2020
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
26 "Puppy Dreams" July 26, 2020
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
Advertisement